wereldspel Ojemann

         Diagnostisch materiaal

           Het ‘Ojemann Wereldspel’ is een projectief
           onderzoeksmiddel. Het bestaat uit 160 verschillende
           elementen. De opdracht die wordt gegeven is: 'Bouw een dorp.'

           Tijdens de omgang met het materiaal laten kinderen zien
           hoe ze hun wereld verkennen, organiseren, integreren en
           tot uitdrukking brengen. Uit de manier van bouwen,
           van vormgeven, kan worden afgeleid of er sprake is
           van beelddenken. Tevens kunnen met behulp van het
           ‘Ojemann Wereldspel’ gegevens worden verzameld
           over de cognitieve en over de sociaal- emotionele
           ontwikkeling.  

            Lees meer

            Naar onze cursussen.                       

            vb1vb2