bbdbureau beelddenken
 b ureaubeelddenken

 

Voor meer informatie
of aanmelding:
info@bureaubeelddenken.nl

annemarie   gerda
Drs. Annemarie van Hof
Gerda Witte

 


 

Workshops en lezingen

   

Bureau Beelddenken verzorgt lezingen, workshops en studiedagen voor ouders, leerkrachten en studenten.

Op verzoek is het mogelijk een combinatie te maken van de onderwerpen van de workshops en studiedagen. Prijs op aanvraag.

U kunt zich aanmelden tot minimaal 5 dagen voor de gewenste workshop door een mail naar w.witte@planet.nl met vermelding van uw naam, telefoon en mailadres en door overmaking van het bedrag op
Rabobank Utrecht,
Rek. nr. 122956907,
t.n.v. Bureau Beelddenken.

nog geen datum bekend

nog geen datum bekend

Om de hersenen optimaal te gebruiken is het belangrijk om gebruik te maken van beelden, kleuren en patronen. Een mindmap bestaat uit een combinatie van deze drie.

Door informatie te tekenen als mindmap, onthoud je dingen beter en kan je leerproces versnellen.

U leert een mindmap maken en krijgt voorbeelden van toepassingen ervan.

Deze eendaagse workshop vindt plaats in Utrecht op Koningslaan 9. Prijs exclusief lunch, inclusief koffie, thee, frisdrank, materiaal en BTW:
€ 215.-

Het boek ‘26 letters en dan...’ is de basis van deze lezing.
In de lezing wordt het belang van een holistische benadering van het kind met zijn eigen emotie, leerstijl, motivatie, sterke en zwakke kanten benadrukt.
U krijgt inzicht in alle aspecten die van belang zijn met betrekking tot leesvoorwaarden.

Het boek ‘Eerste hulp bij tafels’ is het uitgangspunt van deze lezing.
We gaan in op de verschillen in de manier waarop kinderen leren. U maakt kennis met een gevarieerd aanbod van activiteiten die kunnen worden ingezet om de tafels te leren. Kinderen gaan tafels leuk vinden.

We stellen niet de vraag 'Hoe intelligent is dit kind', maar 'Hoe is dit kind intelligent?'

Een vragenlijst met een onderzoekje geeft antwoord op deze vraag. Hoe kunnen de talenten van het kind optimaal benut worden en hoe kunnen deze worden ingezet om succes te hebben ook in die vakken die niet zo goed lukken. Hoe kunnen kinderen met verschillende intelligenties samenwerken?