bbdbureau beelddenken
 b ureaubeelddenken

 

Voor meer informatie
of aanmelding:
info@bureaubeelddenken.nl

annemarie van hof   gerda witte
Drs. Annemarie van Hof
Gerda Witte

 


 

Cursus

   

De cursus 'Het Ojemann wereldspel als non verbaal onderzoekinstrument' is bedoeld voor orthopedagogen, schoolpsychologen en spel- kindertherapeuten die werken met kinderen in de leeftijd van 5 tot 15 jaar.

Klik hier voor meer info over het Wereldspel.

Om succesvol te kunnen toepassen
wat in de cursus is geleerd is een
HBO opleidings- of ervaringsniveau vereist.

De cursus wordt gegeven door
Bureau Beelddenken, voorheen Ojemann.

• Cursusduur 4 dagen.
• De cursus wordt gegeven in Utrecht en vindt bij voldoende deelname 2x per jaar plaats.
• Iedere bijeenkomst wordt gevolgd door huiswerkopdrachten die deels schriftelijk worden verwerkt en persoonlijk door de docenten worden nagekeken.
• De cursus wordt afgesloten met een presentatie van een wereldspel.
• Het met goed gevolg afleggen van de huiswerkopdrachten en de presentatie geeft recht op het certificaat 'Het Ojemann wereldspel als onderzoekinstrument'.
• Totale studiebelasting is ongeveer 100 uur.

De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Theorie over de ontwikkeling van het 'Ojemann Wereldspel'-onderzoek, het beelddenken en de ontwikkeling van de beelddenker.

2. Het leren hanteren van het 'Ojemann Wereldspel' als onderzoekinstrument.

3. Kennis en vaardigheden opdoen en inzicht krijgen in de interpretatie van de onderzoeksgegevens.

4. Het zelfstandig kunnen interpreteren van de onderzoeksgegevens: het herkennen van de beelddenker, het kunnen vaststellen of problemen het gevolg zijn van beelddenken, van een ontwikkelingsvoorsprong, een vertraagde cognitieve ontwikkeling, van sociaal- emotionele problemen of van een combinatie van factoren, zodat adequate maatregelen kunnen worden genomen.

5. Advisering voor begeleiding.

De gecertificeerde onderzoeker voldoet aan de volgende eisen:
• Kent alle aspecten van het onderzoek, de begeleiding en het geven van adviezen.
• Is vaardig in het omgaan met het 'Ojemann Wereldspel' als onderzoeksinstrument.
• Kan zelfstandig het 'Ojemann Wereldspel' interpreteren en beoordelen.
• Heeft inzicht in individuele leerstijlen en persoonlijkheidskenmerken van het kind.
• Heeft kennis over verschillende leerstijlen en intelligenties.
• Kan zowel schriftelijk als mondeling gekwalificeerd verslag doen.
 

2016: 15/16 januari, 12 februari, 18 maart, 22 april.

De cursus wordt meestal niet op vaste momenten in het jaar gegeven. Heeft u belangstelling voor de cursus en kunt u op eventueel geprogrammeerde data niet deelnemen, neemt u dan aub contact op met Annemarie van Hof.

De cursus kost in totaal € 810,- incl. btw., lunch, koffie en thee.

Materiaalkosten bedragen € 400,- (Ojemann Wereldspel en de reader).

Een ondertekend en door het secretariaat ontvangen aanmeldingsformulier geldt als bevestiging van jouw deelname aan de cursus.

Aanmeldingsformulier

De studiekosten van deze beroepsopleiding kunt u terugvragen via uw belastingaangifte.
Op de site van de belastingdienst vindt u alle informatie over: voorwaarden, aftrekbare studiekosten en niet-aftrekbare studiekosten.

Kijk op: www.belastingdienst.nl