Terug

Hoe herken ik de beelddenker?

Met het risico de beelddenker in hokjes te stoppen zijn er toch een aantal opvallende gelijkenissen te noemen.

Het beelddenkende jonge kind:

• Niet, laat of gebroken praten gedurende een langere
   periode
• Eigenzinnig woordgebruik
• Verhoogd ongeluksvatbaar, valt en botst veel
• Trage reactie en soms onverwacht snelle reactie
• Driftbuien, huilpartijen en/of paniekreacties

Het beelddenkende schoolkind:

• Heeft moeite om belevenissen en emoties in woorden om
   te zetten
• Springt bij het vertellen van de hak op de tak
• Groot doorzettingsvermogen
• Dat wat andere kinderen schijnbaar vanzelf leren moeten
   zij echt verwerven
• Vat wat er gezegd wordt te letterlijk op
• Standjes die voor een ander zijn bedoeld worden
   persoonlijk aangetrokken
• Blijft langer dan anderen kinderlijk (kinderachtig)
• Vaak nog lang aanhalig
• Saai praten met 'dinges die en dinges dat...'
• Late ontwikkeling van de fijne motoriek (schrijfmotoriek)
• Lezen: Onvoldoende leesvorderingen
t Wel kunnen stillezen en leesbegrip hebben, maar
t moeite hebben met voorlezen of hardop lezen
t Slaat kleine woordjes over of leest ze verkeerd

Het beelddenkende kind in het voortgezet onderwijs:

• Kan zaken moeilijk systematisch aanpakken
• Blijft emotioneel vaak wat achter bij leeftijdgenoten
• Heeft een wisselend prestatiepatroon
• Is snel tevreden met eigen prestaties; heeft vlugge,
   vluchtige manier van werken
• Kan zich moeilijk aan regels houden
• Komt moeilijk tot echt begrip van het gelezene door slecht
   selecteren van informatie
• Begrijpend lezen kost meer tijd door lage tempo van lezen
• Op de kamer vaak een rommel, opruimen helpt maar voor
   even
• Moeite met ordenen van bijvoorbeeld de agenda
• Grote fantasie
• Vaak afgeleid van buitenaf, van binnenuit slechte
   concentratie

Gebaseerd op 'Woordblindheid en beelddenken' van
drs. P.C. Ojemann

Terug